Home / FIQH / படுக்கையில் இருக்கும் நோயாளியின் ஒழு மற்றும் தொழுகை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

படுக்கையில் இருக்கும் நோயாளியின் ஒழு மற்றும் தொழுகை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Check Also

பெரும் பாவங்களும் படித் தரங்களும் – இமாம் இப்னு ஹஸ்மின் நூலிலிருந்து

அஷ்ஷைக் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் பெரும் பாவங்களும் படித் தரங்களும் நூல்: நரக விடுதலைக்கான வழிகள் ஆசிரியர் : இமாம் …

Leave a Reply