Home / FIQH / பிரயாணத்தில் ஃபர்ளுத் தொழுகையை அமர்ந்து தொழலாமா?

பிரயாணத்தில் ஃபர்ளுத் தொழுகையை அமர்ந்து தொழலாமா?

Audio mp3 (Download)

பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ராக்காஹ், தம்மாம், சவுதி அரேபியா.

Check Also

கையால் தீமையை தடுப்பது என்றால் என்ன?

கையால் தீமையை தடுப்பது என்றால் என்ன? உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி …

Leave a Reply