Home / Islamic Centers / Dammam Islamic Center / தவறுகளை தவிர்ப்போம்

தவறுகளை தவிர்ப்போம்

ரமலான் முழுஇரவு மார்க்க சொற்பொழிவு

இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற ரமழான் முழு இரவு இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி

தவறுகளை தவிர்ப்போம்

16 – 5 – 2019

மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

கொஞ்சம் அமல்களாக இருந்தாலும் தொடர்சியாக செய்

கொஞ்சம் அமல்களாக இருந்தாலும் தொடர்சியாக செய் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நாள்: 20/06/2019, வியாழக்கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *