Home / Islamic Centers / Al Khobar Islamic Center / பெரும்பாவங்கள் தவறாக தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதி

பெரும்பாவங்கள் தவறாக தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதி

பெரும்பாவங்கள் வாரந்திர தொடர் வகுப்பு,

நாள்: 26:11:2014,புதன் கிழமை.

இடம் : மஸ்ஜித் புஹாரி, அல்கோபர் சவுதி அரேபியா.

வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Check Also

மஹதி (அலை) அவர்களின் வருகை

மஹதி (அலை) அவர்களின் வருகை வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …

Leave a Reply