Home / Q&A / மதுபான போத்தல்களை நீர் அருந்துவதற்காக பயன்படுத்தலாமா?

மதுபான போத்தல்களை நீர் அருந்துவதற்காக பயன்படுத்தலாமா?

மதுபான போத்தல்களை நீர் அருந்துவதற்காக பயன்படுத்தலாமா?

மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Islamic Q&A

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

தவ்ஹீதை உண்மைப் படுத்தியவர் கேள்வி

4 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி அகீதா பாடம்-3, தவ்ஹீதை உண்மைப் படுத்தியவர் கேள்வி கணக்கின்றி சுவனம் செல்வார், நூல் : …

Leave a Reply