Home / Islamic Centers / Rakka Islamic Center / ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் حصن المسلم நூலின் விளக்கத் தொடர் 17

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் حصن المسلم நூலின் விளக்கத் தொடர் 17

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் ( حصن المسلم) நூலின் விளக்கத் தொடர் வகுப்பு,

நாள்: 15:12:2014. திங்கட்கிழமை.

இடம் : ராக்கா சாமி துகைர் ஹால், அல்கோபர் , சவுதி அரேபியா.

வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Download – ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் ( حصن المسلم) நூலின் விளக்கத் தொடர் 17.mp3

Check Also

சங்கைக்குரிய மாதங்களை சங்கைபடுத்துவது எப்படி?

சங்கைக்குரிய மாதங்களை சங்கைபடுத்துவது எப்படி? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …

Leave a Reply