Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 31: அழைப்புப் பணி – 2

31: அழைப்புப் பணி – 2

தொடர் கல்வி வகுப்பு

31: அழைப்புப் பணி – 2

ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி

இப்றாஹீம் நபி வரலாறு-3

இடம் : தமிழ் பிரிவு வகுப்பறை (அல் – ஜுபைல்)

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என ஹதீஸை இரண்டாக பிரித்தவர்கள் யார்?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என …

Leave a Reply