Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / நான் ஏன் அஹ்லுசுன்னாவில் பயணிக்கிறேன் ?

நான் ஏன் அஹ்லுசுன்னாவில் பயணிக்கிறேன் ?

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி,

நான் ஏன் அஹ்லுசுன்னாவில் பயணிக்கிறேன் ?

சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,

நாள் : 12-11-2020 வியாழக்கிழமை,

இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என ஹதீஸை இரண்டாக பிரித்தவர்கள் யார்?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என …