Home / Ad_Dhikra / நாமே அருளினோம். நாம் பாதுகாப்போம் | முஃப்தி உமர் ஷெரிப் காசிமி |

நாமே அருளினோம். நாம் பாதுகாப்போம் | முஃப்தி உமர் ஷெரிப் காசிமி |

நாமே அருளினோம். நாம் பாதுகாப்போம்

முஃப்தி உமர் ஷெரிப் காசிமி

அத்-திக்ரா அரபிக்கலூரி- மதுரை, முதலாவது பட்டமளிப்பு விழா மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா…

நாள் : 10:04:2021

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என ஹதீஸை இரண்டாக பிரித்தவர்கள் யார்?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என …