Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / வலிமைமிக்க ஆயுதம் பிரார்த்தனை!

வலிமைமிக்க ஆயுதம் பிரார்த்தனை!

வலிமைமிக்க ஆயுதம் பிரார்த்தனை!

வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,

இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

ஜும்ஆ குத்பா
உணர்வாய் உனது நோன்பை,

நாள் : 30-04-2021 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

நோன்பின் நோக்கம் நிறைவுற்றதா?

அஷ்ஷெய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி தேதி : 14 …