Home / Islamic Months / Muharram / சத்தியத்தை நிலைநாட்டிய அழகிய வரலாறு | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

சத்தியத்தை நிலைநாட்டிய அழகிய வரலாறு | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

சத்தியத்தை நிலைநாட்டிய அழகிய வரலாறு

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

தேதி : 13 – 08 – 2021

தலைப்பு : சத்தியத்தை நிலைநாட்டிய அழகிய வரலாறு

வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என ஹதீஸை இரண்டாக பிரித்தவர்கள் யார்?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என …

Leave a Reply