Home / Islamic Centers / Al Khobar Islamic Center / கத்ரின் மீதுள்ள நம்பிக்கையின் 10 பயன்கள்!

கத்ரின் மீதுள்ள நம்பிக்கையின் 10 பயன்கள்!

கத்ரின் மீதுள்ள நம்பிக்கையின் 10 பயன்கள்!

வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி

அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் சிறிய தொகுப்பு.

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

கோடை காலம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

கோடை காலம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 28 – 06 …