Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / ஸதகா, ஸகாதின் சிறப்புகள்

ஸதகா, ஸகாதின் சிறப்புகள்

ஸதகா, ஸகாதின் சிறப்புகள்

அஷ்ஷேய்க் ஜமாலுத்தீன் ஷர்கி

பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும்

ஸதகா, ஸகாதின் சிறப்புகள்

31 – 03 – 2022

இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத்

ஸதகா, ஸகாதின் சிறப்புகள்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

அரேபியா தீபகற்பம் அன்றும் இன்றும்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அரேபியா தீபகற்பம் அன்றும் இன்றும் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 22 …