Home / Islam & Family / சிறுவர்களுக்கு தொழுகை பயில்வித்தல்

சிறுவர்களுக்கு தொழுகை பயில்வித்தல்

சிறுவர்களுக்கு தொழுகை பயில்வித்தல்

உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ

சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

சிறுவர்களுக்கு தொழுகை பயில்வித்தல்

01 – 05 – 2023

இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

நாடோடிகளாக வந்தவர் நமக்கு செய்த கைமாறு

அஷ்ஷெய்க் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி ரியாத் வடக்கு தஃவா நிலையம் அனுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் குடும்ப ஒன்றுகூடல் …