Home / Quran / அல் குர்ஆனை ஓதுவதும் ஆய்வுசெய்வதும்

அல் குர்ஆனை ஓதுவதும் ஆய்வுசெய்வதும்

அல் குர்ஆனை ஓதுவதும் ஆய்வுசெய்வதும்

அஷ்ஷைக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம்

அல் குர்ஆனை ஓதுவதும் ஆய்வுசெய்வதும்

13 – 10 – 2023

இடம் : ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம் , ரியாத்

அல் குர்ஆனை ஓதுவதும் ஆய்வுசெய்வதும்

வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

கோடை காலம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

கோடை காலம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 28 – 06 …