Home / Islam & Economy / ஹராமான பொருளீட்டலும் அதற்கான தண்டனைகளும்

ஹராமான பொருளீட்டலும் அதற்கான தண்டனைகளும்

ஹராமான பொருளீட்டலும் அதற்கான தண்டனைகளும்

அஷ்ஷேய்க். றாஸிகீன் ஸலபி

ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா

28 – 09 – 2023

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை 29 – …