Home / Tag Archives: Fasting

Tag Archives: Fasting

ஐகாதுல் ஃபித்ரின் சட்டங்கள் !

ஐகாதுல் ஃபித்ரின் சட்டங்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமழானை வரவேற்போம்

ரமழானை வரவேற்போம் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பிற்கான கூலி

நோன்பிற்கான கூலி வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமலானில் எச்சரிக்கையாக வேண்டிய 7 திருடர்கள்

ரமலானில் எச்சரிக்கையாக வேண்டிய 7 திருடர்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பு என்பது என்ன ?

நோன்பு என்பது என்ன ? அஷ்ஷெய்க் ஜமாலுத்தீன் ஷர்கீ பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் 52 வது மாதாந்த புனித ரமழானை வரவேற்போம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆனும் ரமழானும் 09 – 03 – 2023 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் நோன்பு என்பது என்ன ? ஒளிப்பதிவு & தொகுப்பு : குர் ஆன் கல்வி ஊடக குழு Subscribe to …

Read More »

அல்குர்ஆனும் ரமழானும்

அல்குர்ஆனும் ரமழானும் அஷ்ஷெய்க் நூஹு அல்தாஃபி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் 52 வது மாதாந்த புனித ரமழானை வரவேற்போம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆனும் ரமழானும் 09 – 03 – 2023 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் v ஒளிப்பதிவு & தொகுப்பு : குர் ஆன் கல்வி ஊடக குழு Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe …

Read More »

ரமழானை வரவேற்போம்

ரமழானை வரவேற்போம் அஷ்ஷெய்க் முஹம்மத் ரஹ்மானி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் 52 வது மாதாந்த புனித ரமழானை வரவேற்போம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ரமழானை வரவேற்போம் 09 – 03 – 2023 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் ரமழானை வரவேற்போம் ஒளிப்பதிவு & தொகுப்பு : குர் ஆன் கல்வி ஊடக குழு Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …

Read More »

ரமலானுக்குப் பிறகு !

ரமலானுக்குப் பிறகு ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமலானில் ஜகாத் கொடுப்பது, ரமலானில் சதகாவின் நன்மையை இழந்து விடவா ?

ரமலானில் ஜகாத் கொடுப்பது, ரமலானில் சதகாவின் நன்மையை இழந்து விடவா ? அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி விஷேட உரை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஜகாத்துல் ஃபித்ரு டைய சட்டங்கள் ஓர் நினைவூட்டல்

ஜகாத்துல் ஃபித்ரு டைய சட்டங்கள் ஓர் நினைவூட்டல் அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி விஷேட உரை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஸzகாதுல் ஃபித்ரின் சட்டங்கள் !

ஸzகாதுல் ஃபித்ரின் சட்டங்கள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

27 வது இரவை மாத்திரம் சிறப்பிப்பது ?

27 வது இரவை மாத்திரம் சிறப்பிப்பது ? அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பாளியின் நற்பண்புகள் !

நோன்பாளியின் நற்பண்புகள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இறுதிப்பத்தின் பயன்கள் !

இறுதிப்பத்தின் பயன்கள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முஃமினின் இரவு நேரம் !

முஃமினின் இரவு நேரம் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இஃதிகாஃபின் சட்டங்கள் !

இஃதிகாஃபின் சட்டங்கள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்புக்குள் இருக்கும் அகீதாவின் அம்சங்கள்

நோன்புக்குள் இருக்கும் அகீதாவின் அம்சங்கள் ஜும்ஆ குத்பா நோன்புக்குள் இருக்கும் அகீதாவின் அம்சங்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் ஹஸன் அலி உமரி நாள் : 01-04-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : …

Read More »

இபாதத்கள் அங்கீகரிக்க..,

இபாதத்கள் அங்கீகரிக்க.., ஜும்ஆ குத்பா இபாதத்கள் அங்கீகரிக்க.., வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் ஹஸன் அலி உமரி நாள் : 08-04-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

லைலதுல் கத்ரை அடைய சிறந்த சில வழி காட்டல்கள் !

லைலதுல் கத்ரை அடைய சிறந்த சில வழி காட்டல்கள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமழானில் ஒரு சுயபரிசோதனை !

ரமழானில் ஒரு சுயபரிசோதனை ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »