Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / தஃவா அழைப்பாளர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்

தஃவா அழைப்பாளர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி

தஃவா அழைப்பாளர்களிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள்

உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி

நாள் : 12-02-2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

01: அரபு மொழி இலக்கணம் வகுப்பு: 1

01: அரபு மொழி இலக்கணம் வகுப்பு: 1 (அரபியத் பைன யதைகெ) ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தௌஸி …