Home / Islamic Centers / Dammam Islamic Center / தளர்ந்துவிடாதீர்கள்

தளர்ந்துவிடாதீர்கள்

ஜும்ஆ குத்பா

ஜும்ஆ குத்பா தளர்ந்துவிடாதீர்கள்!

வழங்குபவர் : மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி

நாள் : 28 – 02 -2020 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : குலோப் கேம்ப் – தம்மாம்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என ஹதீஸை இரண்டாக பிரித்தவர்கள் யார்?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என …

Leave a Reply