Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / மாற்றத்தை நோக்கி | Towards Change |

மாற்றத்தை நோக்கி | Towards Change |

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

மாபெரும் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

உரை : மாற்றத்தை நோக்கிய

வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி

தேதி : 01 – 06 – 2018

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம்

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம் மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *