Home / Q&A / பள்ளிவாயலில் நுழைந்த உடன் தொழும் காணிக்கை தொழுகையின் சட்டங்கள்

பள்ளிவாயலில் நுழைந்த உடன் தொழும் காணிக்கை தொழுகையின் சட்டங்கள்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை

தேதி : 07 – 12 – 2018

தலைப்பு: பள்ளிவாயலில் நுழைந்த உடன் தொழும் காணிக்கை தொழுகையின் சட்டங்கள்

வழங்குபவர் : மௌலவி மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

இறுதி பத்தை அடைய ஐந்து மிக சிறந்த வழிமுறைகள்

இறுதி பத்தை அடைய ஐந்து மிக சிறந்த வழிமுறைகள் மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *