Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 25) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 25) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 25) | Islamic Inheritance Law |

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 |غريب உடைய இரண்டாவது வகை

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 | غريب உடைய இரண்டாவது …

Leave a Reply