Home / Islam & Family / திருமணம் ஈமானின் பாதி | Marriage is Half of Emaan |

திருமணம் ஈமானின் பாதி | Marriage is Half of Emaan |

திருமணம் ஈமானின் பாதி

ரியாத் பத்தாஹ் தஃவா மையத்தின் அனுசரணையில்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும்

மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி

திருமணம் ஈமானின் பாதி

மௌலவி KLM. இப்ராஹீம் மதனி, அழைப்பாளர், ஸினாயிய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் – ஜித்தா, சவூதி அரபியா

தேதி : 18 – 01 – 2019

இடம் : சுலை, ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

ஆன்மாவிற்கான கடமை | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ஆன்மாவிற்கான கடமை ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 19 – 11 …

Leave a Reply