Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை

தேதி : 25 – 01 – 2019

தலைப்பு: இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம்

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம் மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *