Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / இறுதி பத்து வணக்கசாலிக்கு உரிய சந்தர்ப்பம்

இறுதி பத்து வணக்கசாலிக்கு உரிய சந்தர்ப்பம்

இறுதி பத்து வணக்கசாலிக்கு உரிய சந்தர்ப்பம்

ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

தேதி : 24 – 05 – 2019

தலைப்பு: இறுதி பத்து வணக்கசாலிக்கு உரிய சந்தர்ப்பம்

வழங்குபவர் : மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

கொஞ்சம் அமல்களாக இருந்தாலும் தொடர்சியாக செய்

கொஞ்சம் அமல்களாக இருந்தாலும் தொடர்சியாக செய் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நாள்: 20/06/2019, வியாழக்கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *