நிதானம்

மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

தேதி : 06 – 12 – 2019

தலைப்பு: நிதானம்

வழங்குபவர் : மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

நஷ்டம் இல்லாத வியாபாரம்

அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி சிறப்பு மார்க்க நிகழ்ச்சி நஷ்டம் இல்லாத வியாபாரம் 26 – 05 – 2023 வழங்குபவர் …

Leave a Reply