Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / அழகிய இபாதத்திற்கான (அஹ்சனு அமலா) 2 நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

அழகிய இபாதத்திற்கான (அஹ்சனு அமலா) 2 நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

அழகிய இபாதத்திற்கான (அஹ்சனு அமலா) 2 நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை

தேதி : 20 – 12 – 2019

தலைப்பு : அழகிய இபாதத்திற்கான (அஹ்சனு அமலா) 2 நிபந்தனைகள் என்னென்ன?

வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

கோடை காலம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

கோடை காலம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 28 – 06 …

Leave a Reply