Home / Uncategorized / அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்திலா நாம் ?

அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்திலா நாம் ?

அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்திலா நாம் ?

உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,

About Admin2

Check Also

தவ்பாவின் தனி சிறப்பு

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS தவ்பாவின் தனி சிறப்பு உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *