Live Telecast
Home / Q&A / தலாக் சம்பந்தமான ஹதீஸை வைத்து உமர் (ரலி) அவர்களும் குர்ஆனுக்கு முரணான ஹதீஸ்களை நிராகரித்துள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார்கள், இதன் விளக்கம் என்ன?

தலாக் சம்பந்தமான ஹதீஸை வைத்து உமர் (ரலி) அவர்களும் குர்ஆனுக்கு முரணான ஹதீஸ்களை நிராகரித்துள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார்கள், இதன் விளக்கம் என்ன?

உசூலுல் ஹதீஸ் சம்பந்தமாக ஒரு சகோதரி கேட்ட கேள்வி

தலாக் சம்பந்தமான ஹதீஸை வைத்து உமர் (ரலி) அவர்களும் குர்ஆனுக்கு முரணான ஹதீஸ்களை நிராகரித்துள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார்கள், இதன் விளக்கம் என்ன?

பதிலளிப்பவர் : மௌலவி S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி

Audio mp3 (Download)

About admin

Check Also

வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவரிடம் வட்டியில்லாமல் கடன் வாங்கலாமா?

Audio mp3 (Download) பதில்: அஷ்ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *