Home / Q&A / உருவமுள்ள பொம்மைகளை வீட்டில் அனுமதிக்கலாமா?| கேள்வி பதில் |

உருவமுள்ள பொம்மைகளை வீட்டில் அனுமதிக்கலாமா?| கேள்வி பதில் |

உருவமுள்ள பொம்மைகளை வீட்டில் அனுமதிக்கலாமா?

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

உருவமுள்ள பொம்மைகளை வீட்டில் அனுமதிக்கலாமா?

02 – 02 – 2024

இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை அஷ்ஷைக் நூஹ் அல்தாஃபி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்திர மார்க்க …