Home / துஆக்கள் / கஷ்டம், கவலை தீர ஓத வேண்டிய துஆ

கஷ்டம், கவலை தீர ஓத வேண்டிய துஆ

கஷ்டம், கவலை தீர ஓத வேண்டிய துஆ

மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Check Also

105: ஏவப்படுதலும் விலக்கப்படுதலும்

இன்று ஓரு தகவல் 105: ஏவப்படுதலும் விலக்கப்படுதலும் மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி