Home / Q&A / Q & A மார்க்கம் பற்றியவை / குர்ஆன் உடையவர்களில் மிக சிறந்தவர் யார்?

குர்ஆன் உடையவர்களில் மிக சிறந்தவர் யார்?

குர்ஆன் உடையவர்களில் மிக சிறந்தவர் யார்
மௌலவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி

Check Also

ரமழான் தொடர்பான ழயீஃபான செய்திகள்

ரமழான் தொடர்பான ழயீஃபான செய்திகள் மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி ரமழானை முன்னிட்டு ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம் சார்பாக …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *