Home / Q&A / Q & A மார்க்கம் பற்றியவை / குர்ஆன் உடையவர்களில் மிக சிறந்தவர் யார்?

குர்ஆன் உடையவர்களில் மிக சிறந்தவர் யார்?

குர்ஆன் உடையவர்களில் மிக சிறந்தவர் யார்
மௌலவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி

Check Also

எமது அழுகைகள் எதற்காக?

எமது அழுகைகள் எதற்காக? மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற ரமழான் முழு …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *