Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 10: மலக்குமார்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்?

10: மலக்குமார்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்?

கேள்வியும்-பதிலும்
10: மலக்குமார்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

நபி அவர்களோடு மறுமையில் சேர்ந்து இருப்பவர் யார்?

ஜும்ஆ குத்பா ஜும்ஆ குத்பா நபி அவர்களோடு மறுமையில் சேர்ந்து இருப்பவர் யார்? வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் …

Leave a Reply