Home / Aqeeda / 03: அல்லாஹ்வின் பண்புகள்,பெயர்களில் அறிய வேண்டிய சட்டங்கள்

03: அல்லாஹ்வின் பண்புகள்,பெயர்களில் அறிய வேண்டிய சட்டங்கள்

அகீதா தொடர் வகுப்பு – 3

03: அல்லாஹ்வின் பண்புகள்,பெயர்களில் அறிய வேண்டிய சட்டங்கள்

அல்லாஹ்வின் பண்புகள், பெயர்களில் அறிய வேண்டிய சட்டங்கள்,

நூல்: அல் கவாயிதுல் முஸ்லா ஃபீ ஸிஃபாத்தில்லாஹி வ அஸ்மா இதில் ஹுஸ்னா,

வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,

நாள் : 21-02-2021 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 |غريب உடைய இரண்டாவது வகை

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 22 | غريب உடைய இரண்டாவது …