Home / Islamic Centers / Al Khobar Islamic Center / 01: ரமழானை அடைந்தவருக்குரிய 40 பாடங்கள்

01: ரமழானை அடைந்தவருக்குரிய 40 பாடங்கள்

அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி

01: ரமழானை அடைந்தவருக்குரிய 40 பாடங்கள்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என ஹதீஸை இரண்டாக பிரித்தவர்கள் யார்?

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 11 | ‘முதவாதிர்’ ‘ஆஹாத்’ என …