Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / சிரமத்திற்கு பின்னால் ..

சிரமத்திற்கு பின்னால் ..

சிரமத்திற்கு பின்னால் ..

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

சிரமத்திற்கு பின்னால் …,

உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,

நாள் : 19-11-2021 வியாழக்கிழமை

இடம் : சவூதி அரேபியா

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

மஹதி (அலை) அவர்களின் வருகை

மஹதி (அலை) அவர்களின் வருகை வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …