Home / Islam & Family / மகிழ்ச்சியான குடும்பம்

மகிழ்ச்சியான குடும்பம்

மகிழ்ச்சியான குடும்பம்

கலாநிதி அஷ்ஷேக் முபாறக் மதனி

ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா

31 – 08 – 2022

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை 29 – …