Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / ரமலானின் சிறப்புகள்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ரமலானின் சிறப்புகள்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ரமலானின் சிறப்புகள்

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம்

தேதி : 24 – 03 – 2023

தலைப்பு : ரமலானின் சிறப்புகள்

வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

ரமலானில் யாருடைய முன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்?

அஷ்ஷெய்க் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் சிறப்பு குடும்ப …

Leave a Reply