Home / Islam & Family / மஹராமான உறவுகளோடு தொட்டு பேச மார்க்கம் அனுமதித்துள்ள அளவுகோல்

மஹராமான உறவுகளோடு தொட்டு பேச மார்க்கம் அனுமதித்துள்ள அளவுகோல்

மஹராமான உறவுகளோடு தொட்டு பேச மார்க்கம் அனுமதித்துள்ள அளவுகோல்

உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ

சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

மஹராமான உறவுகளோடு தொட்டு பேச மார்க்கம் அனுமதித்துள்ள அளவுகோல்

05 – 05 – 2023

இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

ரமலானில் யாருடைய முன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்?

அஷ்ஷெய்க் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் சிறப்பு குடும்ப …