Home / Q&A / வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு | கேள்வி பதில் |

வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு | கேள்வி பதில் |

வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு

26 – 01 – 2024

இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

ஹஜ் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ஹஜ் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 19 – 04 – …