Home / Islamic Centers / Jeddah Islamic Center / ஷைத்தானுக்கு மிக விருப்பமான செயல் – வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 9|

ஷைத்தானுக்கு மிக விருப்பமான செயல் – வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 9|

வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 9|

ஷைத்தானுக்கு மிக விருப்பமான செயல்

அஷ்ஷெய்க். அஜ்மல் அப்பாஸி

ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா

07 – 12 – 2023 வியாழக்கிழமை

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை 29 – …