Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

விஷேட உரை

29 – 03 – 2024

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

ஸக்காத் கொடுக்கும்போது அது ஸக்காத்திற்குறிய பணம் என்று கூற வேண்டுமா?

ஸக்காத் கொடுக்கும்போது அது ஸக்காத்திற்குறிய பணம் என்று கூற வேண்டுமா? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை …