Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 22: பெருமையடித்தால் இவ்வுலகத்திலும் தண்டனை

22: பெருமையடித்தால் இவ்வுலகத்திலும் தண்டனை

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்
22: பெருமையடித்தால் இவ்வுலகத்திலும் தண்டனை

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா?

மகன், தந்தை, சகோதர, சகோதரிகளுக்கு ஸக்காத் கொடுக்கலாமா? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) விஷேட உரை 29 – …

Leave a Reply