Home / Q&A / ஒரு பெண் தனது ஸகாத்தை தனது பெற்றோருக்கு கொடுக்கலாமா | Ramadan Q&A |

ஒரு பெண் தனது ஸகாத்தை தனது பெற்றோருக்கு கொடுக்கலாமா | Ramadan Q&A |

ஒரு பெண் தனது ஸகாத்தை தனது பெற்றோருக்கு கொடுக்கலாமா

கேள்வி பதில்

மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை அஷ்ஷைக் நூஹ் அல்தாஃபி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்திர மார்க்க …

Leave a Reply