Home / Islamic Months / Ramadan / Fasting / ரமலான் மாற்றத்திற்கான ஓர் அறியவாய்ப்பு

ரமலான் மாற்றத்திற்கான ஓர் அறியவாய்ப்பு

நல்லடியார்களின் நோன்பு

ரமலானை வரவேற்போம்

சுல்தானா தஃவா மையம் வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

தலைப்பு: ரமலான் மாற்றத்திற்கான ஓர் அறியவாய்ப்பு
அஷ்ஷெய்க்: ஜமாலுத்தீன் ஷர்கீ

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம்

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம் மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *