Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30)

 

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30) | Islamic Inheritance Law |

வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம்

ரமழானில் சோதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம் மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *