Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 14: குழந்தைகளின் சிறு நீர் அசுதமாகுமா?

14: குழந்தைகளின் சிறு நீர் அசுதமாகுமா?

கேள்வியும்-பதிலும்
14: குழந்தைகளின் சிறு நீர் அசுதமாகுமா?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

நபி அவர்களோடு மறுமையில் சேர்ந்து இருப்பவர் யார்?

ஜும்ஆ குத்பா ஜும்ஆ குத்பா நபி அவர்களோடு மறுமையில் சேர்ந்து இருப்பவர் யார்? வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் …

Leave a Reply