Home / வாரிசுரிமைச் சட்டங்கள்

வாரிசுரிமைச் சட்டங்கள்

வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு | கேள்வி பதில் |

வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி வாரிசு உரிமை சட்டம் சகோதரக்குரிய பங்கு 26 – 01 – 2024 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi …

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம்– மனைவிக்கு எப்பொழுது தாயை விட அதிக பங்கு கிடைக்கும்

அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரவ்ழா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத் அணுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம்– மனைவிக்கு எப்பொழுது தாயை விட அதிக பங்கு கிடைக்கும் ? அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 11 – 03 – 2022 இடம் : சுலை, ரியாத் Subscribe to …

Read More »

உயில் எழுதலாமா ?

அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரவ்ழா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத் அணுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி உயில் எழுதலாமா ? அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 11 – 03 – 2022 இடம் : சுலை, ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை அஷ்ஷேஹ் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்தமார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 03 – 02 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் இஸ்லாமில் சொத்துரிமை வழங்குபவர் : அஷ்ஷேஹ் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »

பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யும் அநீதி

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யும் அநீதி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு செய்யும் அநீதி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அலட்ச்சியப் படுத்தப்படும் வாரிசுரிமை சட்டம் | பாகம் – 2 |

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அலட்ச்சியப் படுத்தப்படும் வாரிசுரிமை சட்டம் | பாகம் – 2 | அலட்ச்சியப் படுத்தப்படும் வாரிசுரிமை சட்டம் | பாகம் – 1 | https://bit.ly/3krmUhL அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

அலட்ச்சியப் படுத்தப்படும் வாரிசுரிமை சட்டம்

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அலட்ச்சியப் படுத்தப்படும் வாரிசுரிமை சட்டம் அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30)   இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 30) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi …

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 29) | Islamic Inheritance Law |

  இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 29) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு …

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 28) | Islamic Inheritance Law |

  இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 28) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 27) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 27) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 26) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 26) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 25) | Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 25) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 22) |Islamic Inheritance Law |

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 22) வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ஆண் வாரிசுகள்: 1. மகன் 2. மகனின் மகன் 3. தந்தை 4. பாட்டன் (தந்தையின் தந்தை) 5. கணவன் 6. உடன் பிறந்த சகோதரர் 7. தந்தை வழிச் சகோதரர் 8. தாய் வழிச் சகோதரர் 9. உடன் பிறந்த சகோதரரின் மகன் 10. தந்தை வழிச் சகோதரரின் மகன் 11. …

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய அவசியம் (பாகம் 20)

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 20) இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய அவசியம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 19) பெரியப்பா மற்றும் சாச்சாவின் பங்கு [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 19) பெரியப்பா மற்றும் சாச்சாவின் பங்கு வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 16) பாட்டனாருக்குரிய பங்கு [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 16) பாட்டனாருக்குரிய பங்கு வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 15) பேத்திக்குரிய பங்கு [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 15) பேத்திக்குரிய பங்கு வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14)-பேரனுக்குரிய பங்கு-மேலதிக விளக்கம் [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 14) பேரனுக்குரிய பங்கு – மேலதிக விளக்கம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 13) – பேரனுக்குரிய பங்கு [Islamic Inheritance Law]

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் (பாகம் 13) பேரனுக்குரிய பங்கு வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

Read More »