புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 28) | Islamic Inheritance Law |

  இஸ்லாமிய வாரிசு உரிமை சட்டம் – பங்கு வீதம் (பாகம் 28) | Islamic Inheritance Law | வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

சூரா மாயிதாவில் உள்ள சட்டங்கள் – 4 | Islamic Laws from Surah Maidah |

  ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல்-தஹ்ஹீல் நடைபெற்ற வாரந்திர குர்ஆன் தப்ஸீர் தொடர் வகுப்பு, சூரா மாயிதாவில் உள்ள சட்டங்கள் – 4 நாள் : 14 – 03 – 2019, வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

ஸலபிகள் என்பவர்கள் யார் ?

ஸலபிகள் என்பவர்கள் யார் ? வடக்கு ரியாத் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல் நிலையம் அனுசரணையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் மாதாந்த குடும்ப ஒன்றுகூடல் மார்க்க நிகழ்ச்சி ஸலபிகள் என்பவர்கள் யார் ? வழங்குபவர் : மௌலவி அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

பொறாமையின் விபரீதங்கள்

மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, பொறாமையின் விபரீதங்கள் நாள் : 28 – 02 – 2019 : வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

இந்த முக்கியமான பண்பு இருந்தால் தான் முஃமின்

ஜும்ஆ தமிழாக்கம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 15 – 03 – 2019 தலைப்பு: இந்த முக்கியமான பண்பு இருந்தால் தான் முஃமின் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »