புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 4

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 4 JAQH – Madurai சார்பாக நடைப்பெற்ற ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC இடம் : JAQH – டவுன் மர்கஸ், மதுரை,

Read More »

தவறுகளை தவிர்ப்போம்

ரமலான் முழுஇரவு மார்க்க சொற்பொழிவு இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற ரமழான் முழு இரவு இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி தவறுகளை தவிர்ப்போம் 16 – 5 – 2019 மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

பெண்களும் ரமலானும்

பெண்களும் ரமலானும் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரமலான் முழுஇரவு மார்க்க சொற்பொழிவு ரமழான் மாத விசேட நிகழ்ச்சி பெண்களும் ரமலானும் 18 – 5 – 2019 மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 3

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 3 JAQH – Madurai சார்பாக நடைப்பெற்ற ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC இடம் : JAQH – டவுன் மர்கஸ், மதுரை,

Read More »

எமது அழுகைகள் எதற்காக?

எமது அழுகைகள் எதற்காக? மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம் சார்பாக நடைபெற்ற ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி நாள்: 16/05/2019, வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »